Zuni X NAFA: Three-Year Collaboration Plan Zuni X NAFA: Three-Year Collaboration Plan Zuni X NAFA: Three-Year Collaboration Plan

進念 × 新加坡南洋藝術學院
啟動三年合作計畫

進念10月遠赴新加坡南洋藝術學院 (NAFA)上演三齣「一桌兩椅」作品,同時與學校簽署備忘錄,啟動三年合作計畫。

 

活動由進念與NAFA合辦,並由香港駐新加坡經濟貿易辦事處資助。

 

相關節目

閲讀更多