Tao Te Ching x Fashion x Art Tech Tao Te Ching x Fashion x Art Tech Tao Te Ching x Fashion x Art Tech

《道德經》× 時裝 × Art Tech

用非fashion之道另闢fashion之徑

 

十一月登陸香港文化中心的《道可道 Fashion道》,用《道德經》解構時裝。進念.二十面體聯合藝術總監胡恩威與香港時裝設計師盧聲前背著潮流,探索《道德經》與時裝的關係。

 

文:李航

閲讀更多